Laatst bijgewerkt op 23 april 2024

We doen er alles aan om je privacy te beschermen en te respecteren. We willen dat je je veilig voelt wanneer we je persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring ("Privacyverklaring") legt uit hoe wij informatie over jou verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en is van toepassing op al onze verwerkingen van dergelijke informatie. Raadpleeg deze Privacyverklaring voor meer informatie over ons gebruik van persoonsgegevens en je rechten

Als je vragen hebt over deze Privacyverklaring, onze verwerking van je persoonsgegevens of als je je rechten wilt uitoefenen, kan je contact met ons opnemen via privacy@gilion.com.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?


Gilion AB, reg.nr. 559264-9726, ("Gilion", "wij", "onze" of "ons") is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming van de EU 2016/679 ("AVG"). Als verwerkingsverantwoordelijke is Gilion er verantwoordelijk voor dat de verwerking in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving wordt uitgevoerd.

We hebben een toegewijd privacyteam dat kan reageren op vragen, zorgen of verzoeken met betrekking tot je persoonsgegevens of je privacyrechten. Als je contact wilt opnemen met ons privacyteam, kan je een e-mail sturen naar privacy@gilion.com. Je vindt onze contactgegevens ook in punt 12 aan het einde van deze Privacyverklaring.

2. Welke persoonsgegevens verwerken we?


In dit deel beschrijven wij de bijzondere categorieën persoonsgegevens die wij gebruiken. In punt 3 beschrijven wij voor welke doeleinden wij deze bijzondere categorieën persoonsgegevens gebruiken.

Wij verzamelen de volgende informatie rechtstreeks van je wanneer je je registreert voor ons platform ("Platform") of een overeenkomst met ons aangaat namens het bedrijf dat je vertegenwoordigt. We verzamelen ook informatie wanneer je het Platform of onze website gebruikt of wanneer je contact met ons opneemt. Daarnaast moeten we mogelijk informatie over je verzamelen uit bronnen van derden, zoals externe sanctielijsten en lijsten met politiek prominente personen ("PEP").

We verwerken de volgende informatie:

● Contactgegevens - Naam, titel, adres, persoonlijk identificatienummer, e-mailadres, telefoonnummer, nationaliteit, functie en kopie van je identiteitskaart.

● Bedrijfsinformatie - Informatie over het bedrijf dat je vertegenwoordigt, zoals naam, adres, jaarlijks terugkerende inkomsten, website van het bedrijf en registratiecertificaat.

● Apparaat-informatie - IP-adres, apparaat-ID, taalinstellingen, browserinstellingen, tijdzone, besturingssysteem, platform, schermresolutie en soortgelijke informatie over je apparaat en de instellingen of gebruik van je apparatuur.

● Informatie over je gebruik van onze service - Welke verschillende functies je hebt gebruikt en hoe je ze hebt gebruikt. Hieronder vallen ook technische gegevens zoals de responstijd voor webpagina's of de datum en tijd waarop je de service hebt gebruikt.

● Informatie uit externe PEP- en sanctielijsten - Sanctielijsten en lijsten van PEP bevatten informatie zoals naam, geboortedatum, land van burgerschap, beroep of functie, en de reden waarom de persoon op de betrokken lijst staat. Deze categorie kan ook gevoelige persoonsgegevens bevatten die politieke of filosofische standpunten onthullen.

● Informatie over je contacten met ons - Chatgesprekken en e-mailcorrespondentie.

● Klokkenluidersrapport - De informatie in de rapporten die zijn ingediend via ons klokkenluiderskanaal, inclusief details van een incident, datum en tijd van de melding, eventueel bewijsmateriaal of documenten en de relatie van de melder tot het incident (indien bekendgemaakt).

● Betalingsinformatie - Krediet- en debetkaartgegevens (kaartnummer, vervaldatum, CVV-code, kaartaanbieder), btw-nummer, bankrekeningnummer en naam van de bank.

3. Hoe verwerken we je persoonsgegevens?


In this sectioIn dit punt beschrijven we:

● Waarom we je persoonsgegevens verwerken (het doel);
● Welke bijzondere categorieën persoonsgegevens wij daarvoor gebruiken, en of de persoonsgegevens rechtstreeks van jou of van een andere bron afkomstig zijn. In dat geval vermelden we de bron tussen haakjes;
● Welke wettelijke rechten (ook wel "rechtsgrond" genoemd) we hebben bij het verwerken van persoonsgegevens; en
● Wanneer we stoppen met het verwerken van de persoonsgegevens voor elk doel.

3.1. Hoe we je persoonsgegevens altijd gebruiken.

Het doel waarvoor we je persoonsgegevens verwerken.

De bijzondere categorieën persoonsgegevens die we verwerken en waar ze vandaan komen (zie punt 2 voor meer informatie over de verschillende soorten persoonsgegevens).

De rechtsgrond voor onze verwerking van persoonsgegevens.

The time period for which Gilion processes the personal data for that purpose.

Om het Platform en de daarin opgenomen functies te leveren in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden evenals onze website.

Van jou:

Contactinformatie.
Bedrijfsinformatie.

Uit andere bronnen:

Contactinformatie. (Google, Microsoft tijdens gebruik Single Sign-on)
Apparaat-informatie. (Jouw apparaat)

Gegevensverwerking is noodzakelijk voor Gilion om een overeenkomst met jou aan te gaan (art. 6, lid 1, onder b, AVG).

Wanneer het contract tussen Gilion en jou of het bedrijf dat je vertegenwoordigt wordt beëindigd.

Om onze relatie met u of het bedrijf dat je vertegenwoordigt te beheren in overeenstemming met onze overeenkomsten (d.w.z. Gebruiksvoorwaarden, leningsovereenkomst of voorwaarden van het verwijzingsprogramma). Dit omvat het creëren en toesturen van informatie in elektronisch formaat (geen marketing).

Van jou:

Contactinformatie.
Bedrijfsinformatie.

Uit andere bronnen:

Apparaat-informatie. (Jouw apparaat)

De verwerking is gebaseerd op een belangenafweging (artikel 6, lid 1, onder f, AVG). Bij een belangenafweging stelt Gilion er rechtmatig belang bij te hebben om de relatie te beheren, dat de verwerking noodzakelijk is om het specifieke doel te bereiken en dat ons belang opweegt tegen je recht van bezwaar. Wilt u meer weten over de wijze waarop de beoordeling is uitgevoerd, neem dan contact met ons op.

Wanneer het contract tussen Gilion en jou of het bedrijf dat je vertegenwoordigt wordt beëindigd.

Om je persoonsgegevens te anonimiseren om onze diensten (onze interne processen, onze website of het Platform) te analyseren en te verbeteren.

Van jou:

Contactinformatie.
Bedrijfsinformatie.

Uit andere bronnen:

Apparaat-informatie. (Jouw apparaat)
Informatie over je gebruik van onze service. (Gilion)
Informatie over je contacten met ons. (Gilion)

De verwerking is gebaseerd op een belangenafweging (artikel 6, lid 1, onder f, AVG). Bij een belangenafweging stelt Gilion er rechtmatig belang bij te hebben om je persoonsgegevens te kunnen anonimiseren voor productontwikkelings doeleinden, dat de verwerking noodzakelijk is om het specifieke doel te bereiken en dat ons belang opweegt tegen je recht van bezwaar. Door je persoonsgegevens te anonimiseren, zorgen we ervoor dat we onze verwerking zoveel mogelijk beperken.

Deze verwerking vindt plaats gedurende de tijd dat Gilion de gegevens in haar systemen bewaart, bijvoorbeeld om de met je gesloten overeenkomst uit te voeren of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Zie voor meer informatie over onze verplichtingen en rechten om je persoonsgegevens te bewaren punt 9.

Om gegevensanalyses en tests uit te voeren om onze diensten te verbeteren (bijv. onze interne processen, onze website of functies die beschikbaar zijn via het Platform). Indien mogelijk anonimiseren we de gegevens eerst, wat betekent dat er daarna geen persoonsgegevens meer worden verwerkt.

Van jou:

Contactinformatie.
Bedrijfsinformatie.

Uit andere bronnen:

Apparaat-informatie. (Jouw apparaat)
Informatie over je gebruik van onze service. (Gilion)
Informatie over je contacten met ons. (Gilion)

De verwerking is gebaseerd op een belangenafweging (artikel 6, lid 1, onder f, AVG). Bij een belangenafweging stelt Gilion er rechtmatig belang bij te hebben om je persoonsgegevens te kunnen analyseren voor productontwikkelings doeleinden, dat de verwerking noodzakelijk is om het specifieke doel te bereiken en dat ons belang opweegt tegen je recht van bezwaar. Bovendien halen onze klanten voordeel uit de verwerking, omdat we hierdoor betere en betrouwbaardere diensten kunnen leveren.

Deze verwerking vindt plaats gedurende de tijd dat Gilion de gegevens in haar systemen bewaart, bijvoorbeeld om de met je gesloten overeenkomst uit te voeren of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Zie voor meer informatie over onze verplichtingen en rechten om je persoonsgegevens te bewaren punt 9.

Om vragen of verzoeken te behandelen wanneer je contact met ons opneemt.

Van jou:

Contactinformatie.
Bedrijfsinformatie.

Uit andere bronnen:

Apparaat-informatie. (Jouw apparaat)
Informatie over je gebruik van onze service. (Gilion)
Informatie over je contacten met ons. (Gilion)

De verwerking is gebaseerd op een belangenafweging (artikel 6, lid 1, onder f, AVG). Bij een belangenafweging stelt Gilion er rechtmatig belang bij te hebben om klantenondersteuning te bieden, dat de verwerking noodzakelijk is om het specifieke doel te bereiken en dat ons belang opweegt tegen je recht van bezwaar. Bovendien komt deze verwerking ten goede aan de klanten van Gilion omdat het ons in staat stelt eventuele problemen aan te pakken en een betrouwbaardere service te leveren.

Wanneer het contract tussen Gilion en jou of het bedrijf dat je vertegenwoordigt wordt beëindigd.

Om de netwerk- en gegevensbeveiliging van onze diensten en systemen te onderhouden en te garanderen.

Van jou:

Contactinformatie.
Bedrijfsinformatie.

Uit andere bronnen:

Apparaat-informatie. (Jouw apparaat)
Informatie over je gebruik van onze service. (Gilion)
Informatie over je contacten met ons. (Gilion)

De verwerking is gebaseerd op een belangenafweging (artikel 6, lid 1, onder f, AVG). Bij een belangenafweging stelt Gilion er rechtmatig belang bij te hebben om haar netwerk en gegevens te kunnen beveiligen, dat de verwerking noodzakelijk is om het specifieke doel te bereiken en dat ons belang opweegt tegen je recht van bezwaar. Bovendien komt deze verwerking ten goede aan de klanten van Gilion omdat het ons in staat stelt betere en betrouwbaardere services te leveren.

Deze verwerking vindt plaats gedurende de gehele periode waarin je gebruik maakt van onze diensten.

Om marketingmateriaal over het Platform en Gilion te verstrekken aan je als onze klant of potentiële klant.

Als je geen marketing van ons wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op om ons dat te laten weten. Wij zullen dan stoppen met het verwerken van je gegevens voor het verzenden van marketing.

Van jou:

Contactinformatie.
Bedrijfsinformatie.

Uit andere bronnen:

Informatie over je gebruik van onze service. (Gilion)

De verwerking is gebaseerd op een belangenafweging (artikel 6, lid 1, onder f, AVG). Bij een belangenafweging stelt Gilion er rechtmatig belang bij te hebben om je marketing over onze services te sturen, dat de verwerking noodzakelijk is om het specifieke doel te bereiken en dat ons belang opweegt tegen je recht van bezwaar. Wij hebben ook in overweging genomen dat marketing in de AVG als een voorbeeld van gerechtvaardigd belang wordt genoemd.

Wanneer de overeenkomst tussen Gilion en jou wordt beëindigd, of wanneer je ons laat weten dat je niet geïnteresseerd bent in deze verwerking.

Om de boekhouding en administratieve verwerking bij te houden zoals bepaald in de boekhoudwetgeving, en het bewaren ervan met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

Van jou:

Contactinformatie.
Bedrijfsinformatie.

Uit andere bronnen:

Informatie over je gebruik van onze service. (Gilion)

Om te voldoen aan de wet (art. 6, lid 1, onder c, AVG). (De Zweedse wet (1999:1078)).

Gedurende de periode van boekhouding, en tot 7 jaar na het einde van het jaar waarin de informatie werd geregistreerd.

Om de kwestie die je via onze klokkenluiders kanalen hebt gemeld te onderzoeken, acties te ondernemen en te documenteren welke acties er zijn ondernomen.

Van jou:

Contactinformatie.
Klokkenluidersmeldingen.

Om te voldoen aan de wet (art. 6, lid 1, onder c, AVG). (De Zweedse wet inzake de bescherming van personen die wangedrag melden (2021:890)).

Deze verwerking vindt plaats gedurende de periode dat een zaak loopt en 2 jaar nadat de zaak is gesloten.

Om rechtsvorderingen vast te leggen, uit te oefenen of Gilion ertegen te verdedigen en de wettelijke rechten van Gilion te beschermen.

Alle categorieën vermeld in punt 2.

De verwerking is gebaseerd op een belangenafweging (artikel 6, lid 1, onder f, AVG). Bij een belangenafweging stelt Gilion er rechtmatig belang bij te hebben om zichzelf te beschermen tegen rechtsvorderingen, dat de verwerking noodzakelijk is om het specifieke doel te bereiken en dat ons belang opweegt tegen je recht van bezwaar.

Deze verwerking vindt plaats gedurende de tijd dat Gilion de gegevens in haar systemen bewaart, bijvoorbeeld om de met je gesloten overeenkomst uit te voeren of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Zie voor meer informatie over onze verplichtingen en rechten om je persoonsgegevens te bewaren punt 9.

Om je persoonsgegevens te delen met de categorieën ontvangers beschreven in punt 4.

Alle categorieën vermeld in punt 2.

Het varieert afhankelijk van de ontvanger. Zie punt 4.

Deze verwerking vindt plaats gedurende de tijd dat Gilion de gegevens in haar systemen bewaart, bijvoorbeeld om de met je gesloten overeenkomst uit te voeren of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Zie voor meer informatie over onze verplichtingen en rechten om je persoonsgegevens te bewaren punt 9.3.2. Wanneer je een vertegenwoordiger bent van een bedrijf dat een lening aanvraagt of een lening heeft gekregen.


In dit punt beschrijven we hoe we je persoonsgegevens verwerken in aanvulling op wat hierboven is beschreven als je een vertegenwoordiger bent van een bedrijf dat een lening aanvraagt of een lening heeft gekregen. Tot de vertegenwoordigers kunnen behoren CEO, CFO, oprichters, investeerders of andere belangrijke belanghebbenden in een bedrijf.

Het doel waarvoor we je persoonsgegevens verwerken.

De bijzondere categorieën persoonsgegevens die we verwerken en waar ze vandaan komen (zie punt 2 voor meer informatie over de verschillende soorten persoonsgegevens).

De rechtsgrond voor onze verwerking van persoonsgegevens.

De periode waarvoor Gilion de persoonsgegevens voor dat doel verwerkt.

Om de financiële diensten te leveren in overeenstemming met de leningsovereenkomst tussen de lener en het bedrijf dat je vertegenwoordigt.

Van jou:

Contactinformatie.
Bedrijfsinformatie.

Uit andere bronnen:

Informatie over je gebruik van onze service. (Gilion)
Informatie van externe sanctie- en PEP-lijsten.(Sanctielijsten en PEP-lijsten)

De verwerking is gebaseerd op een belangenafweging (artikel 6, lid 1, onder f, AVG). Bij de belangenafweging heeft Gilion vastgesteld dat Gilion een gerechtvaardigd belang heeft bij het kunnen leveren van de financiële dienstverlening, dat de verwerking noodzakelijk is om dat doel te bereiken en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw recht om jouw gegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

De basis voor de verwerking van gevoelige persoonsgegevens is dat deze noodzakelijk is om redenen van algemeen belang (art. 9, lid 2, onder g, AVG).

Wanneer het contract tussen Gilion en jou of het bedrijf dat je vertegenwoordigt wordt beëindigd.

Voorkomen dat Gilion wordt gebruikt voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, door transacties te controleren en te evalueren. Gilion voert ook doorlopende risico-evaluaties uit om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan.

Van jou:

Contactinformatie.
Bedrijfsinformatie.

Uit andere bronnen:

Informatie over je gebruik van onze service. (Gilion)
Informatie van externe sanctie- en PEP-lijsten.(Sanctielijsten en PEP-lijsten)

Om te voldoen aan de wet (art. 6, lid 1, onder c, AVG). (Zweedse Wet (2017:630) betreffende maatregelen tegen witwaspraktijken en de financiering van terrorisme).

De basis voor de verwerking van gevoelige persoonsgegevens is dat deze noodzakelijk is om redenen van algemeen belang (art. 9, lid 2, onder g, AVG).

Tot vijf jaar na de beëindiging van de overeenkomst of klantrelatie (tot tien jaar in gevallen waarin rechtshandhavings instanties daarom verzoeken). Zie punt 9 voor meer details over onze verplichtingen en het recht om informatie te bewaren zoals wettelijk bepaald.3.3. Wanneer je een vertegenwoordiger bent van een bedrijf dat zich aanmeldt voor onze premium services.

In dit punt beschrijven we hoe we je persoonsgegevens verwerken in aanvulling op wat hierboven is beschreven als je een vertegenwoordiger bent van een bedrijf dat zich aanmeldt voor onze premium services.

Het doel waarvoor we je persoonsgegevens verwerken.

De bijzondere categorieën persoonsgegevens die we verwerken en waar ze vandaan komen (zie punt 2 voor meer informatie over de verschillende soorten persoonsgegevens).

De rechtsgrond voor onze verwerking van persoonsgegevens.

De periode waarvoor Gilion de persoonsgegevens voor dat doel verwerkt.

Om betalingen te beheren voor onze premium services van het bedrijf dat je vertegenwoordigt in overeenstemming met de Servicevoorwaarden.

Van jou:

Contactinformatie.
Bedrijfsinformatie.
Betaalgegevens.

Uit andere bronnen:

Informatie van externe sanctie- en PEP-lijsten.(Sanctielijsten en PEP-lijsten)

e verwerking is gebaseerd op een belangenafweging (artikel 6, lid 1, onder f, AVG). Bij een belangenafweging stelt Gilion er rechtmatig belang bij te hebben om persoonsgegevens te kunnen verwerken, dat de verwerking noodzakelijk is om het specifieke doel te bereiken en dat ons belang opweegt tegen je recht van bezwaar.
De basis voor de verwerking van gevoelige persoonsgegevens is dat deze noodzakelijk is om redenen van algemeen belang (art. 9, lid 2, onder g, AVG).

Wanneer het contract tussen Gilion en jou of het bedrijf dat je vertegenwoordigt wordt beëindigd.

Voorkomen dat Gilion wordt gebruikt voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, door transacties te controleren en te evalueren. Gilion voert ook doorlopende risico-evaluaties uit om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan.

Van jou:

Contactinformatie.
Bedrijfsinformatie.
Betaalgegevens.

Uit andere bronnen:

Informatie van externe sanctie- en PEP-lijsten.(Sanctielijsten en PEP-lijsten)

Om te voldoen aan de wet (art. 6, lid 1, onder c, AVG). (Zweedse Wet (2017:630) betreffende maatregelen tegen witwaspraktijken en de financiering van terrorisme).

De basis voor de verwerking van gevoelige persoonsgegevens is dat deze noodzakelijk is om redenen van algemeen belang (art. 9, lid 2, onder g, AVG).

Tot vijf jaar na de beëindiging van de overeenkomst of klantrelatie (tot tien jaar in gevallen waarin rechtshandhavings instanties daarom verzoeken). Zie punt 9 voor meer details over onze verplichtingen en het recht om informatie te bewaren zoals wettelijk bepaald.3.4. Wanneer u deelneemt aan ons verwijzingsprogramma.


In dit gedeelte beschrijven we hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken, naast wat hierboven is beschreven, als u ervoor kiest om deel te nemen aan ons verwijzingsprogramma.

Het doel waarvoor we je persoonsgegevens verwerken.

De bijzondere categorieën persoonsgegevens die we verwerken en waar ze vandaan komen (zie punt 2 voor meer informatie over de verschillende soorten persoonsgegevens).

De rechtsgrond voor onze verwerking van persoonsgegevens.

De periode waarvoor Gilion de persoonsgegevens voor dat doel verwerkt.

Om met u te communiceren over mogelijke samenwerking met ons, als u ermee heeft ingestemd dat u naar ons wordt verwezen als onderdeel van het Verwijzingsprogramma.

Uit andere bronnen:

Contactinformatie. (De persoon die u naar ons heeft verwezen)
Bedrijfsinformatie. (De persoon die u naar ons heeft verwezen)

De verwerking is gebaseerd op een belangenafweging (Artikel 6(1)(f) AVG). Bij de belangenafweging heeft Gilion vastgesteld dat Gilion een gerechtvaardigd belang heeft om met u te kunnen communiceren op basis van de doorverwijzing waarmee u heeft ingestemd, dat de verwerking noodzakelijk is om dat doel te bereiken en dat ons belang zwaarder weegt dan uw recht om uw gegevens die voor dit doel worden verwerkt.

Gedurende de tijd dat wij een voortdurende dialoog met u hebben over een mogelijke samenwerking met ons, en één jaar nadat de dialoog is beëindigd.4. Met wie delen wij je persoonsgegevens?


In dit punt beschrijven we de categorieën ontvangers met wie we informatie delen. Als je meer wilt weten over de ontvangers, kan je onze contactgegevens vinden in punt 12 van deze Privacyverklaring.

Wanneer we persoonsgegevens delen met niet-gouvernementele derden, zorgen we ervoor dat we een overeenkomst hebben om ervoor te zorgen dat de informatie wordt verwerkt in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Deze overeenkomsten omvatten alle redelijke contractuele, juridische, technische en organisatorische maatregelen om zeker te zijn dat al je informatie verwerkt wordt op een adequaat niveau van bescherming en overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Gilion verkoopt je persoonsgegevens niet.


4.1. Categorieën van ontvangers waarmee Gilion je persoonsgegevens deelt, ongeacht de service die je gebruikt.


De categorieën ontvangers met wie we je persoonsgegevens delen.

Het doel waarom we je persoonsgegevens delen.

De rechtsgrond voor het delen van je persoonsgegevens.

Gilion-groepsbedrijven.

To enable us to conduct our business in an efficient way and to ensure we can provide and maintain our services and functionalities.

Het delen van gegevens is gebaseerd op een belangenafweging (artikel 6, lid 1, onder f, AVG). Bij een belangenafweging stelt Gilion er rechtmatig belang bij te hebben om je gegevens binnen de groep te delen om ons in staat te stellen onze activiteiten op een efficiënte manier uit te voeren, dat de verwerking noodzakelijk is om het specifieke doel te bereiken en dat ons belang opweegt tegen je recht van bezwaar.

Dienstverleners en onderaannemers.

Om ons in staat te stellen toegang te krijgen tot diensten en functionaliteiten die we zelf niet hebben of niet kunnen leveren, ze te gebruiken en te leveren.

Het delen van gegevens is gebaseerd op een belangenafweging (artikel 6, lid 1, onder f, AVG). Bij de belangenafweging heeft Gilion vastgesteld dat Gilion een gerechtvaardigd belang heeft bij het delen van uw gegevens met onze dienstverleners om onze diensten te kunnen leveren, dat de verwerking noodzakelijk is om dat doel te bereiken en dat ons belang zwaarder weegt dan uw recht om uw gegevens niet te laten verwerken. dit doel.

Autoriteiten zoals de politie, financiële autoriteiten, belastingautoriteiten of andere overheidsinstanties en rechtbanken.

Om te voldoen aan onze verplichtingen met betrekking tot verzoeken van overheidsinstanties. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn dat we persoonsgegevens delen om maatregelen te nemen tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Je kunt deze wetten zien in punt 3 hierboven.

Het delen van gegevens is ook nodig wanneer Gilion zichzelf moet beschermen tegen strafbare feiten.

Het delen van gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6, lid 1, onder c, AVG).

Als het delen van gegevens niet noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, is het delen van gegevens gebaseerd op een belangenafweging (artikel 6, lid 1, onder f, AVG), waarbij Gilion heeft vastgesteld dat we een gerechtvaardigd belang hebben om onszelf te beschermen tegen misdrijven, dat de verwerking noodzakelijk is om dat doel te bereiken en dat ons belang zwaarder weegt dan je recht om je gegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

Derden als onderdeel van een fusie, overdracht, overname of verkoop, of in het geval van een faillissement.

Om potentiële fusies, afstotingen, herstructureringen, reorganisaties, ontbindingen en andere verkopen of overdrachten van Gilions activa mogelijk te maken.

Het delen van gegevens is gebaseerd op een belangenafweging (artikel 6, lid 1, onder f, AVG). Bij een belangenafweging stelt Gilion er rechtmatig belang bij te hebben om toekomstige desinvesteringen of verkopen van haar activa mogelijk te maken, dat de verwerking noodzakelijk is om het specifieke doel te bereiken en dat ons belang opweegt tegen je recht van bezwaar.4.2. Categorieën van ontvangers met wie Gilion je persoonsgegevens deelt wanneer je je abonneert op de premium diensten van Gilion.

De categorieën ontvangers met wie we je persoonsgegevens delen.

Het doel waarom we je persoonsgegevens delen.

De rechtsgrond voor het delen van je persoonsgegevens.

Wanneer je je betalingsgegevens voor de premium diensten invoert, zal Gilion je gegevens delen met de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe, Limited. Stripe zal je gegevens verwerken in overeenstemming met de eigen Diensten Overeenkomst en het Privacybeleid van Stripe.

Om ons in staat te stellen je betaling op een veilige manier te verzamelen en te verwerken.

Het delen van gegevens is gebaseerd op een belangenafweging (artikel 6, lid 1, onder f, AVG). Bij een belangenafweging stelt Gilion er rechtmatig belang bij te hebben om je gegevens met zijn betalingsdienstaanbieders te delen om ons in staat te stellen je betalingen te verzamelen en te verwerken, dat de verwerking noodzakelijk is om het specifieke doel te bereiken en dat ons belang opweegt tegen je recht van bezwaar.5. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering van Gilion


We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, in processen binnen onze activiteiten.6. Welke rechten op het gebied van gegevensbescherming heb ik als betrokkene?


Als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is Gilion er verantwoordelijk voor dat je gegevens in overeenstemming met de wet worden verwerkt en dat je je rechten kunt uitoefenen. Je kunt altijd contact met ons opnemen als je deze rechten wilt uitoefenen.

We streven ernaar je verzoeken om je rechten uit te oefenen binnen een maand na ontvangst van je verzoek af te handelen. Soms, als we te maken hebben met een groot aantal verzoeken of met complexe verzoeken, hebben we het recht om deze deadline met twee maanden te verlengen. In een dergelijk geval zullen wij je binnen een maand na ontvangst van je verzoek op de hoogte stellen van de vertraging.

Er worden je geen kosten in rekening gebracht voor het uitoefenen van een van de onderstaande rechten, tenzij we van mening zijn dat je verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is. In dat geval kunnen we administratiekosten in rekening brengen voor de behandeling van je verzoek of kunnen we weigeren om op je verzoek in te gaan.

Als je meer wil weten of contact met ons wil opnemen om je rechten uit te oefenen, kan je ons het gemakkelijkst een e-mail sturen op privacy@gilion.com. Als je informatie wilt ontvangen over de gegevens die Gilion over je bewaart via het recht op inzage, of als je bepaalde gegevens wilt laten verwijderen, kan je ons een verzoek sturen door contact met ons op te nemen via onze homepage of via het hierboven genoemde e-mailadres. Onze contactgegevens vind je ook in punt 12 hieronder.

● Recht op toegang tot je persoonsgegevens
Je hebt het recht om te weten of Gilion persoonsgegevens over je verwerkt en om een kopie van dergelijke gegevens te ontvangen. Als je een verzoek indient via elektronische middelen, bijvoorbeeld via e-mail, zullen wij je de informatie verstrekken in een gangbare elektronische vorm. Via de kopie krijg je informatie over welke persoonsgegevens Gilion over je bewaart en hoe wij deze verwerken.

● Recht op rectificatie
Je hebt het recht te verzoeken om onjuiste informatie over je te corrigeren of om informatie te vervolledigen die volgens je onjuist of onvolledig is.

● Recht om geïnformeerd te worden
Je hebt het recht om geïnformeerd te worden over de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken. We doen dit door middel van deze Privacyverklaring en door alle vragen te beantwoorden die je ons mogelijk stuurt.

● Recht op verwijdering
Je hebt het recht om ons te vragen je persoonsgegevens te verwijderen. De verwijdering zal bijvoorbeeld plaatsvinden wanneer (i) we niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of (ii) als je bezwaar maakt tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen, en er geen dwingende redenen zijn die zwaarder wegen dan je belang bij het wissen van de gegevens. Er zijn echter situaties waarin we je gegevens mogelijk niet kunnen verwijderen. Dit omvat gevallen waarin de gegevens nog steeds nodig zijn voor het oorspronkelijke doel, waarin ons belang bij het verwerken van de gegevens zwaarder weegt dan je belang bij het laten verwijderen ervan, of wanneer we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te bewaren. Meer informatie over onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren van gegevens vind je in punt 9 van deze Privacyverklaring. Deze wetten kunnen ons ervan weerhouden bepaalde gegevens onmiddellijk te verwijderen.

● Recht om verwerking te beperken
In bepaalde situaties heb je het recht om ons te verzoeken de verwerking van je gegevens tijdelijk te beperken. Je kunt ons verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken als je van mening bent dat je persoonsgegevens onjuist zijn en je om correctie van je gegevens hebt verzocht. Terwijl de zaak in onderzoek is, kan je ook verzoeken om de verwerking van de relevante persoonsgegevens te beperken. Een andere situatie is als je van mening bent dat onze verwerking onwettig is, maar je niet wilt dat wij je persoonsgegevens verwijderen of dat wij de gegevens niet nodig hebben voor een specifiek doel, maar je ze nodig hebt om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

● Recht van bezwaar
Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens als onze verwerking is gebaseerd op gerechtvaardigde belangen of publieke taken (zie punt 3 hierboven). Als je bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking, zullen wij de verwerking van je persoonsgegevens staken, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan je belangen.

Daarnaast kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden. Als je bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketing, stoppen we onmiddellijk met de verwerking van je persoonsgegevens voor deze doeleinden.

Houd er rekening mee dat het uitoefenen van je recht van bezwaar invloed kan hebben op ons vermogen om je bepaalde functies te bieden, wanneer de verwerking van gegevens essentieel is voor de levering van die functies.

● Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om je persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbare machineleesbare vorm en om een overdracht van deze gegevens naar een andere ontvanger aan te vragen. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is alleen van toepassing wanneer de verwerking wordt uitgevoerd door geautomatiseerde middelen en onze wettelijke basis voor de verwerking van je gegevens je toestemming is of voor de uitvoering van een contract tussen jou en ons.

● Recht om een klacht in te dienen
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Integritetsskyddsmyndigheten, de Zweedse toezichthoudende autoriteit voor de verwerking van persoonsgegevens door Gilion. Je kunt hier de Integritetsskyddsmyndigheten contacteren. Je kunt ook een klacht indienen bij je nationale autoriteit voor gegevensbescherming, die je hier kunt vinden.7. Waar geven we je persoonsgegevens door?


Gilion verwerkt je persoonsgegevens voornamelijk binnen de EU/EER. In sommige gevallen geven we je persoonsgegevens echter ook door aan landen buiten de EU/EER. Als persoonsgegevens worden overgedragen naar een land buiten de EU/EER, zullen we ervoor zorgen dat er een gelijkwaardig beschermingsniveau voor je gegevens geldt in overeenstemming met de AVG. Houd er rekening mee dat je rechten op het gebied van gegevensbescherming zoals beschreven in punt 6 niet worden beïnvloed als je persoonsgegevens buiten de EU/EER worden overgedragen.8. Hoe beschermen we je persoonsgegevens wanneer we ze doorgeven buiten de EU/EER?


Gegevensbeschermingswetten in landen buiten de EU/EER kunnen er anders uitzien dan de AVG. Landen kunnen wetten hebben die overheidsinstanties toegang geven tot gegevens die zich in deze landen bevinden om misdaden te bestrijden en de nationale veiligheid te beschermen. Wanneer we je persoonsgegevens buiten de EU/EER doorgeven, zorgen we ervoor dat je persoonsgegevens een materieel gelijkwaardig beschermingsniveau genieten als wanneer de gegevens binnen de EU/EER zouden worden verwerkt en dat passende waarborgen zijn geïmplementeerd.

We doen dit door je persoonsgegevens hoofdzakelijk door te geven aan landen die door de Europese Commissie zijn beoordeeld als landen die een passend beschermingsniveau bieden op basis van zogenaamde adequaatheidsbesluiten. Meer informatie over welke landen geacht worden een "passend beschermingsniveau" te hebben, vind je op de website van de Europese Commissie.

Als een land waar we je persoonsgegevens doorgeven geen adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie heeft ontvangen, zorgen we ervoor dat Gilion en de ontvanger in plaats daarvan standaard contractuele clausules hebben afgesloten die door de Europese Commissie zijn uitgegeven en beoordelen we of er wetten in het ontvangende land zijn die de bescherming van je persoonsgegevens beïnvloeden. Waar nodig nemen wij technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens beschermd blijven tijdens de overdracht naar het betrokken land. Je kunt hier meer lezen over de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Als je meer wilt weten of een exemplaar van de modelcontractbepalingen wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in punt 12 aan het einde van deze Privacyverklaring.9. Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?


We bewaren je persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te bereiken waarvoor ze zijn verzameld in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Wanneer we je persoonsgegevens niet langer nodig hebben, verwijderen we de gegevens uit onze systemen, databases en back-ups.

In het algemeen, wanneer wij je persoonsgegevens gebruiken om de contractuele verplichtingen tussen Gilion en jou of het bedrijf dat je vertegenwoordigt na te komen, bewaart Gilion dergelijke persoonsgegevens voor de duur van de contractuele relatie en daarna meestal gedurende 6 maanden, maar kan tot 10 jaar bewaard worden op basis van verjaringstermijnen.

Wanneer je persoonsgegevens worden gebruikt om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van Gilion met betrekking tot de bescherming tegen het witwassen van geld, worden de persoonsgegevens normaal gesproken 5 jaar bewaard en tot 10 jaar indien verzocht door de autoriteiten.

Wanneer je persoonsgegevens worden opgeslagen om te voldoen aan verplichtingen onder de boekhoudwetgeving, worden de persoonsgegevens 7 jaar bewaard na het einde van het jaar waarin de informatie werd geregistreerd.

Wanneer je persoonsgegevens worden opgeslagen om te voldoen aan verplichtingen onder de klokkenluidersverordering, worden de persoonsgegevens bewaard tot 2 jaar nadat een zaak is afgesloten.
Houd er rekening mee dat in situaties waarin wij wettelijk verplicht zijn om je persoonsgegevens te bewaren, Gilion deze gegevens niet kan verwijderen, zelfs niet als je ons daarom verzoekt (zie meer over het recht op verwijdering).

Persoonsgegevens die worden gebruikt voor andere doeleinden dan het nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen, worden niet langer bewaard dan nodig is om aan het betreffende doel van onze gegevensverwerking te voldoen (meestal 6 maanden). Meer informatie is te vinden in de tabel onder punt 3.10. Hoe gebruiken we cookies en andere trackingtechnologieën?


We gebruiken cookies en andere trackingtechnologieën om ervoor te zorgen dat onze diensten en websites goed functioneren en hoe ze worden gebruikt. Je vindt meer informatie over de trackingtechnologie die wij gebruiken en informatie over hoe je de trackingtechnologie accepteert of weigert in onze kennisgeving over trackingtechnologie die hier beschikbaar is.11. Updates van onze Privacyverklaring


We werken voortdurend aan het verbeteren van onze diensten, het Platform en de manier waarop we je van de relevante informatie voorzien, zodat je je veilig voelt wanneer we je persoonsgegevens verwerken. Dit kan aanpassingen van bestaande functies inhouden, maar ook het toevoegen van compleet nieuwe functies. In een dergelijk geval stellen we je op de hoogte en geven we je de gelegenheid om de updates door te lezen voordat ze van kracht worden. Als we wijzigingen aanbrengen die van puur redactionele aard zijn, zoals correcties in de opmaak, typografische fouten of andere wijzigingen die geen wezenlijke invloed op je hebben, stellen we je hier mogelijk niet van op de hoogte.

Het is ook belangrijk dat je deze Privacyverklaring regelmatig leest wanneer je onze diensten gebruikt, aangezien de verwerking van je persoonsgegevens veranderd kan zijn sinds je vorig gebruik van de dienst in kwestie.12. Hoe kan je contact met ons opnemen?


Gilion AB is geregistreerd bij het Zweedse registratiekantoor voor bedrijven onder nummer 559264-9726 en haar statutaire zetel is gevestigd te Eriksbergsgatan 27, 114 30 Stockholm, Zweden.

Als je vragen hebt of een van je rechten wilt uitoefenen, kan je contact opnemen met ons toegewijde privacyteam door een e-mail te sturen naar privacy@gilion.com. Je kunt ook contact met ons opnemen via onze website privacy@gilion.com of via de post op het adres van ons hoofdkantoor.

Gilion voldoet aan de Zweedse wetgeving inzake gegevensbescherming.